Hoppa till innehåll

Informationssökning

Källkritik

Skolappar

Skolpool

Skriva uppsats

Sökmotorer och databaser

Skriva uppsatsChecklista - hur du enkelt skriver uppsats

Celsiusskolans bibliotekarier Åsa Mattsson och Mikael Viman har tillsammans lärare med tagit fram en checklista för elever som ska skriva uppsats.

Materialet är baserat på "Lessons for a Scientific Literature Review" av bland andra Randell K. Schmidt.

PDF - Checklista : Hur du enkelt skriver din uppsats

 

Källförteckning

Många tycker att det är svårt med källförteckning. Celsiusskolans bibliotekarier har skrivit en bra lathund i hur man använder Oxfordmodellen. Denna modell innebär att du skriver källhänvisningen som en fotnot direkt efter den mening eller stycke där du använt uppgifter från källan.

Exempel:
Sockenbiblioteken fanns på 1800-talet normalt sett på landsbygden¹.

PDF - Att skriva källförteckning

Kontakta oss Kontakta oss

Skolbiblioteket

Tidaholms Stadsbibliotek

Tel. 0502-60 61 87
E-post: biblioteket@tidaholm.se

 


Tidaholms stadsbibliotek,  522 34 Tidaholm  |  Besöksadress: S:a Kungsvägen 8  |  Tel. 0502-60 61 87  |  biblioteket@tidaholm.se